ه دلایل خیلی زیاد همه ما باید با بحران‌های مالی مربوط به درمان یا گذران زندگی روزمره دست‌وپنجه نرم میکنیم. متأسفانه بالا بودن هزینه‌های پزشکی و دارویی شرایط معیشت را برای فرد بیمار و خانواده او بسیار سخت و طاقت‌ فرسا می‌کند.