احراز هویت

افرادی که فعلا در ایران هستند نیز می توان برای واریز شهریه دانشگاه کانادایی و یا واریز به حساب شخصی کانادایی، که از ایران می خواهند اقدام و ارسال کنند؛

مدارک لازم

تصویر کامل دو صفحه عکسدار پاسپورت ایرانی
و تصویر کارت ملی جدید ایرانی؛
هر دو مدرک آپلود شود؛

نامه دانشگاه و شماره حساب دانشگاه کانادایی و یا شماره حساب شخصی کانادایی،