شفاف، امن، راحت.

We founded LUMENWIRE under one mission: equitable,
انتقال آنلاین پول به صورت منصفانه

مستقر در سوری

ما در قلب سوری مستقر هستیم. این به ما کمک می کند از تمامی امکانات مورد نیاز استفاده کنیم.

با افتخار همراهی شده توسط
تعدادی از بهترین سازمان ها.

پشتیبانان ما تمام تلاش خود را می کنند که
بهترین خدمات در سریع ترین زمان به شما ارائه دهند.

SFU Iranian Club UBC Persian Club