شفاف، امن، راحت.

ما لومن را با یک هدف تاسیس کردیم,
انتقال آنلاین پول به صورت منصفانه

مستقر در سوری

ما در قلب سوری مستقر هستیم. این به ما کمک می کند از تمامی امکانات مورد نیاز استفاده کنیم.

با افتخار همراهی شده توسط
تعدادی از بهترین سازمان ها.

پشتیبانان ما تمام تلاش خود را می کنند که
بهترین خدمات در سریع ترین زمان به شما ارائه دهند.

SFU Iranian Club UBC Persian Club SFU INNOVATES

تیم ما را بهتر بشناسید

تیم ما مشکلی را
حل می کنند که خود به آن دچار بودند.

مهدی اسداللهی

یک توضیح کوتاه درباره موسسین شرکت

پیمان نامداری

یک توضیح کوتاه درباره موسسین شرکت نفر دوم